Hotararea Guvernului nr.786/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a Apelor Minerale SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 356 din 15.12.1997

          Legea Minelor nr.85/2003 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.197 din 27.03. 2003, cu modificările şi completările ulterioare

          Hotărârea de Guvern nr.1208/2003 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii Minelor, publicata în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 772, din 04.11. 2003, cu modificările şi completările ulterioare

          Hotararea de Guvern nr. 930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, publicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr. 800 din 02.09.2005

          Hotărârea de Guvern nr.1020/2005 de aprobare a Normelor de exploatare şi valorificare a apei minerale naturale publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.854 din 22.09.2005, cu modificările şi completările ulterioare

          NORME TEHNICE din 1 septembrie 2005 de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale

          Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

          Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 17.11.2004, modificata si completata

          DIRECTIVA 2009/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 18 iunie 2009, privind exploatarea și comercializarea apelor minerale natural

          Raport privind investigaţia sectorială pe piaţa exploatării resurselor de ape minerale naturale din România, declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 177/29.02.2016