Surse pentru valorificare

Sursele disponibile pentru valorificare


Informațiile de interes, referitoare la monitorizarea cantitativă (prin măsurători ale debitelor surselor din perimetrele prezentate) cât și calitativă a apei surselor (prin determinări de parametri fizico-chimici la sursă și determinări de laborator pentru analize fizico-chimice, microbiologice, de radioactivitate şi referitoare la constituenţii consideraţi factori de risc pentru sănătatea publică, conform prevederilor H.G.1020/2005), dar și datele furnizate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (în cazul apelor terapeutice), le puteți solicita de la sediul central al SOCIETATII NATIONALE A APELOR MINERALE S.A.


Bodoc